Brambory - big bag

Dováží se v množství 1 100 Kg.